TACER GRUP olarak İnsan Kaynakları Politikamızda kısa, orta ve uzun vadeli iş planlarımızı yaparken, belirlemiş olduğumuz görev tanımları çerçevesinde gelecek hedeflerimize hızlı ve sağlam adımlarla ilerlememizi sağlayacak; gelişim odaklı, yüksek performanslı, görev alanında etkili liderlik sergileyen, şirket kurumsal kültürüne sahip ve şirketine aidiyet hissi duyabilecek, mutlu, başarılı ve sağlıklı bir iş gücü oluşturmayı ve sürdürülebirliğini sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda;
* Çalışmalarımızda müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, gelişim odaklı çalışma sistemini benimseyecek ve çalıştığı alana katmadeğer sağlayabilecek,
* Üstlenmiş olduğu projelere kendi bilgi ve becerisini yansıtabilecek, dünyada alanındaki yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öncelikle kendisine sonrada şirket çalışmalarına aktarabilecek,
* Üstlenmiş olduğu her yeni görev ve projede daha iyi hizmet sunabilme ve iş kalitesini artırabilme çabasında olabilecek,
* İnsan odaklı çalışma anlayışını benimsemiş ve bu bağlamda İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarına uygun çalışmayı yapabilecek,
* Çalışma arkadaşlarımızla eşitlikçi, paylaşımcı yönetim anlayışı hedefine uygun çalışma anlayışında olan,
* Çalışma arkadaşları, ilişkide bulunduğu kurum ve şirket çalışanları ile iyi iletişim kurabilecek ve bu konuda şirketimizi en mükemmel seviyede temsil edebilecek,
* Şirketimizin sadece bize ait değil hizmet sunduğumuz tüm kurum, şirket ve kişilere, çalışma arkadaşlarına ait olduğunu benimseyerek şirketimizin müşteri ve çalışma memnuniyeti anlayışına uygun davranışlar içerisinde bulunabilecek

Personellerle çalışma ve şirketimizin görünen yüzü olan çalışma arkadaşlarımız olarak göreceğimiz kişilerle çalışma hedefindeyiz.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

MAĞAZALARIMIZ
Kvkk Aydınlatma Metni & Veri Sorumlusuna Başvuru Formu
Saklama ve İmha Politikası